Каталог Сумских сайтов. Товары и услуги г. Сумы. Фирмы г. Сумы. Турагентства г. Сумы. Гостиницы Сум. Агентства недвижимости г. Сумы.Стратегія економічного і соціального розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина – 2015"

 

Стратегія базується на використанні таких основних принципів:

·     програмуванні – розвиток області здійснюється на основі взаємозв'язку стратегії та щорічних програм розвитку;

·     пріоритетності – основою для економічного розвитку області визначаються декілька кластерів як центрів зростання;

·     додатковості передбачається, що фінансова підтримка регіонального розвитку здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів;

·     партнерстві передбачається тісна співпраця між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, суб'єктами господарювання в процесі реалізації Стратегії, проведення моніторингу та оцінки виконання визначених завдань;

·     єдності передбачається забезпечення єдності та відповідальності усіх верств населення області на шляху досягнення стратегічної мети;

·     відкритості – передбачає широке залучення до робочої групи представників громадськості, вчених, підприємців та промисловців, політичних партій та громадських організацій, експертів та службовців місцевих та центральних органів виконавчої влади, запровадження збору пропозицій через офіційний сайт Сумської обласної державної адміністрації;

·     прозорості – передбачає широке висвітлення ходу виконання робіт та обговорення результатів, донесення інформації через обласні та національні ЗМІ;

·     ефективності – полягає у визначенні пріоритетів та концентрації всіх зусиль на вирішенні основних питань, зняття ключових обмежень.

Стратегія розвитку Сумської області «Нова Сумщина – 2015» визначає наступне бачення регіону в перспективі 5-10 років: Сумщина – це збалансована, економічно успішна, комфортна та безпечна для життя прикордонна область України, що має модернізовану конкурентоспроможну економіку та облаштовану інфраструктуру життєвого простору, досягла та відтворює належний рівень економічної самодостатності, є ініціатором інновацій та пілотних проектів щодо створення в Україні підґрунтя для зміцнення п’ятого та розбудови фундаменту для шостого технологічного укладу, та представлена на зовнішньому ринку в якості виробника та експортера інноваційних продуктів та послуг, нових перспективних моделей вирішення економічних, управлінських та соціокультурних проблем розвитку.

Стратегія розвитку Сумщини розробляється під гаслом підвищення конкурентоздатності області серед решти регіонів України.

Для населення області це означатиме міцний соціальний захист, стабільні робочі місця, високі стандарти комунальних та соціальних послуг. Для бізнесу це означатиме створення зрозумілих та сприятливих правил для ведення бізнесу, постійний конструктивний діалог з органами виконавчої влади задля визначення існуючих обмежень та їх подолання. Для інвесторів це означатиме перелік привабливих для вкладення інвестицій пріоритетних галузей економіки області, контрольований та мінімальний ризик інвестування, дієву інфраструктуру для супроводу інвестицій.

Досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності регіону здійснюється завдяки:

·     використання сильних сторін області, ефективного використання наявного географічного, природного, економічного та людського потенціалу;

·     мінімізації слабких сторін, пошуку недовикористаних ресурсів та визначення способів їх застосування;

·     використання можливостей, створення сприятливих умов для залучення в область інвестицій як українського, так і іноземного походження;

·     мінімізації загроз, побудові ефективного управління господарським комплексом, застосуванню управлінських інновацій, посиленню мотивації суб’єктів господарювання до саморозвитку, підприємницької активності.

Стратегічне програмування регіонального розвитку базується на відході від домінування бюджетних та адміністративних важелів та інструментів. Передбачається, що регіональний господарський комплекс розвивається на засадах ефективної взаємодії ділових одиниць. Така взаємодія здатна сформувати мультиплікативний ефект щодо поліпшення економічних та соціальних показників регіону. Тактичними завданнями соціально-економічного розвитку Сумської області мають стати: підвищення ефективності діяльності підприємств, покращення умов використання природних ресурсів, зростання якості людських ресурсів, підвищення якості життя населення регіону.

Стратегія перетворення Сумської області на сучасний конкурентоспроможний регіон передбачає формування сприятливих умов для функціонування ділових одиниць та забезпечення оптимального використання результатів їх діяльності для побудови комфортного середовища життєдіяльності. «Нова Сумщина-2015» розробляється з використанням унікального не лише для України, але й СНД методу зняття обмежень. Суть методу зняття обмежень полягає в тому, щоб зробити реєстр факторів, які стримують розвиток регіону, та зняти ці обмеження шляхом підвищення ефективності державного управління, високої відповідальності державних службовців, злагоджених дій різних гілок влади.

Дивиться повну версiю документа на сайтi Сумська обласна державна адміністрація

 
URL сайта: Стратегія економічного і соціального розвитку Сумської області на період до 2015 року "Нова Сумщина – 2015"
Категории:
Оценка модератора: Нет
Переходов на сайт:2290
Переходов с сайта:0
Комментарии:

Комментариев нет

Добавить свой комментарий:

Имя:

E-Mail адрес:

Комментарий:

Ваша оценка:

Введите число, которое Вы видите на картинке:


Кровати подробнее.